Om ekonomiska teorier som liberalism, marxism etc

Den här sajten innehåller information om det spännande ämnet ekonomisk historia som beskriver ekonomiska förändringar och utveckling över tiden.

Tyngdpunkten för sajten ligger på den ekonomiska politik/politiska ekonomi som Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter och andra betydelsefulla tänkare presenterade. Liberalism och Marxism står dock mest i fokus. Begrepp som den osynliga handen, laissez-faire, arbetsvärdelära, perfekt information, nyttomaximering, schumpeteriansk teori, merkantilism etc tas upp. Vissa definitioner av dessa viktiga begrepp kommer inkluderas, andra får läsaren söka upp på annat håll.

Binära optioner range plattform som erbjuder ett brett utbud av unika funktioner för att göra det lättare för handlarna att hantera sina risker och ange villkoren för handeln.

Jag tar inget ansvar för att informationen är fullständigt korrekt utan detta är mina personliga uppfattningar och reflektioner. Jag tror dock ändå att informationen på denna sajt är av sådan kvalité att den kan användas som stöd vid skrivning av en uppsats, artikel och dylik. Själv har jag studerat ekonomisk historia på universitetsnivå men jag tror att informationen är applicerbar på olika sorters utbildningar och kurser.

Jag hoppas denna sajt kan inspirera andra att ta upp detta väldigt intressanta ämne…

admin