Utilitarism

Vad är och innebär utilitarism?

Utilitarism innebär kort att maximera nyttan/det goda för det största antalet. Det är med andra ord inte viktigt med jämnt fördelade resurser mellan parterna/individerna. Det är bättre att 1 person innehar 100 kronor och en annan 0 kronor än att 2 stycken personer har 40 kronor var.

James Mill och John Stuart Mill anses vara något av grundarna tlll denna lära.

admin