Pris

Vad är och innebär begreppet pris?

Pris betyder information. Förenklat: om bilar till exempel är billigare i Tyskland än i Sverige kommer svenskar att åka dit och köpa dem istället för att inhandla dem i det egna landet. De anpassar sig härmed efter informationen tillgänglig för dem, i det här fallet priset.

admin