Monopol

Vad är och innebär monopol?

Monopol är en situation där en enskild aktör eller grupp kontrollerar hela eller nästan hela marknaden för en viss typ av vara eller tjänst. Monopol karaktiseras av avsaknaden av konkurrens vilket ofta resulterar i höga priser samt undermåliga produkter.

En strikt definition av detta begrepp inom nationalekonomin är en marknad med endast en aktör. Konsumenterna av en viss vara eller tjänst kan med andra ord ej vända sig till en annan producent. Detta är något som givetvis gynnar producenterna. Producenterna kan här sätta det pris utefter ett vinstmaximum, det vill säga producera den kvantitet som ger högsta möjliga vinst.

Några exempel på svenska monopol är Systembolaget, Apoteket och Svensk Bilprovning.

admin