Oligopol

Vad är och innebär oligopol?

Oligopol betyder ungefär fåtalskonkurrens. Det innebär helt enkelt att ett fåtal större företag på en marknad tillverkar likartade produkter. Detta innebär att de enskilda företagen i viss mån kan styra över priser och kvantiteter på marknaden. När det sker påverkas konkurrensvillkoren för konkurrenterna. Ett vanligt exempel är konkurrensen mellan de stora oljebolagen där de olika företagens prissättningar ofta följer varandra.

Att de olika företagen är ömesidigt beroende av vandras beslut gör att oligopolmarknader är välidgt svåra att analysera. Det går inte att dra några generella slutsatser o var mellan rensa konkurrenslösningen och monopollösningen en oligopolmarknad kommer att hamna. Ibland kan rivalitet mellan de stora företagen leda till en situation som ligger väldigt nära perfekt konkurrens. Andra fall hamnar det långt därifrån. Osäkerheten beror ofta på att företagen hamnar i kniviga situationer där de försöker gissa sig till vad konkurrenternas nästa steg är och på olika sätt anpassa sig till det. En jämnvikt som kännetecknas av den typen av rivalitet kallas Nashjämnvikt.

admin