Perfekt information

Vad innebär perfekt information?

Perfekt information kan kort beskrivas som en ekonomisk term inom mikroekonomin som innebär att aktörerna på en marknad har tillgång till all nödvändig information de behöver för att göra ett rationellt val eller affärsbeslut. Denna information är även något som måste uppdateras fortlöpande för att vara aktuell. Förutsatt att detta existerar kommer aktörerna att välja de bästa produkterna och marknaden kommer att svara genom att försäljningen ökar.

Perfekt information krävs för perfekt konkurrens ska kunna råda. Det finns många kritiker till dessa två ekonomiska termer. Kritikerna menar att marknaderna allt som oftast är för komplexa samt rörliga för att de enskilda aktörerna ska kunna ha all nödvändig information tillgänglig. Perfekt information kan med andra ord aldrig råda.

För ytterligare information om termen perfekt information se avsnittet Vilka antaganden gör neoklassisk teori?

admin