Perfekt konkurrens

Vad är och innebär perfekt konkurrens?

Perfekt konkurrens är en nationalekonomisk modell där ingen aktör ensamt kan påverka en varas marknadspris. För att perfekt konkurrens ska råda krävs det att varan finns att tillgå från många försäljare. Varorna hos dessa försäljare får inte differentiera för mycket utan ska vara snarlika. Alla försäljarna har tillgång till alla produktionstekniker och resurser kan flyttas fritt. De olika försäljarna och köparna ska ej själva på egen hand kunna reglera priset på varan. Nya aktörer kan etablera sig på marknaden utan hinder och restriktioner. Perfekt information innehas av samtliga aktörer på marknaden.

För ytterligare information om perfekt konkurrens se avsnittet Vilka antaganden gör neoklassisk teori?

admin