Says lag av Jean Baptiste Say

Says lag, döpt efter Jean Baptiste Say

Enligt Says lag, som är en grundsten i modern ekonomisk teori, kommer marknaden på totalnivå/lång sikt alltid att sträva efter och hamna i jämnvikt. Produktion och utbud skapar sin egen efterfrågan. Ett kritierium är dock att priser och löner är flexibla. Detta leder till slutsatsen att på lång sikt kan det inte finnas överproduktion av kapital eller arbetslöshet.

Denna lag har många kritiker, bland annat Karl Marx och John Maynard Keynes.

admin